Video

35 o C
Ít mây, trời nắng
Tỷ giá ngoại tệ
USD 23335 23455
EUR 25984.04 26791.63
GBP 29318.26 29787.54
HKD 2937.5 3002.48
JPY 206.39 214.52
CHF 23029.51 23491.91
AUD 15890.99 16258.66
CAD 17084.65 17532.86
SGD 16776.21 17078.86
THB 719.45 749.45
Giá vàng
Hồ Chí Minh 36.280 36.450
Hà Nội 36.280 36.470
Đà Nẵng 36.280 36.470
Nha Trang 36.270 36.470
Cà Mau 36.280 36.470
Buôn Ma Thuột 36.270 36.470
Bình Phước 36.250 36.480
Huế 36.280 36.470
Biên Hòa 36.280 36.450
Miền Tây 36.280 36.450
Quãng Ngãi 36.280 36.450
Đà Lạt 36.300 36.500
Long Xuyên 36.280 36.450

Ảnh đẹp

Chuyện lạ