Video

30 o C
Ít mây, trời nắng
Tỷ giá ngoại tệ
USD 23150 23250
EUR 26023.88 26754.21
GBP 30063.93 30545.36
HKD 2914.07 2978.56
JPY 202.84 210.83
CHF 23009.98 23472.16
AUD 16272.81 16549.83
CAD 17107.02 17450.91
SGD 16962.61 17268.75
THB 717.2 747.12
Giá vàng
Hồ Chí Minh 36.560 36.700
Hà Nội 36.560 36.720
Đà Nẵng 36.560 36.720
Nha Trang 36.550 36.720
Cà Mau 36.560 36.720
Buôn Ma Thuột 36.550 36.720
Bình Phước 36.530 36.730
Huế 36.560 36.720
Biên Hòa 36.560 36.700
Miền Tây 36.560 36.700
Quãng Ngãi 36.560 36.700
Đà Lạt 36.580 36.750
Long Xuyên 36.560 36.700

Ảnh đẹp

Chuyện lạ